Bliss-portti – Bliss-porten

Bliss on graafinen kieli, jota käytetään puhetta tukevana ja korvaavana kommunikointikeinona sekä lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen tukena. Bliss-portti ajaa blisskielen asioita Suomessa. Bliss-portti kehittää blisskieltä Suomessa ja tekee kansainvälistä yhteistyötä. Bliss-portti järjestää myös bliss-kursseja ja - tapaamisia.

Bliss-porttia koordinoi Folkhälsan. Ota yhteyttä bliss[at]folkhalsan[dot]fi

Ajankohtaista

Bliss-portti - Bliss-porten ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittavat bliss-symbolien käyttöä. Kartoitukseen liittyy kysely puhevamma-alan ammattilaisille. Vastausaikaa on 24.2.2017 saakka. Vastaajien kesken arvotaan Folkhälsanin tuotepalkintoja.

Vastaa kyselyyn

Blisskouluttajat Suomessa

Ala-Sorvari Marjaana
Lasten ja nuorten terapia-asema Sateenkaari
Kaurakatu 24 A, 20740 Turku
Puh. 050-3501405
marjaana.alasorvari[at]gmail[dot]com

Eriksson Maj-Lis
maj-lis.eriksson[at]surfnet[dot]fi

Kaipaala Heljä
Keltasirkunpolku 1 b B 38, 20610 Turku
Puh. 050-3394107
helja.kaipaala[at]kolumbus[dot]fi

Lähteenmäki Susanna
Matilaisentie 5 A 4, 90570 Oulu
Puh. 044-3733823
susanna.lahteenmaki[at]tervavayla[dot]fi

Nylund Annette
Fakulteten för hunmaniora, psykologi och teologi
Åbo Akademi
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
Tfn. 046-9216765
annette.nylund[at]abo[dot]fi

Raveikko Leena
KYS lastenneurologian yksikkö 3402
PL 1777, 70211 Kuopio
Puh. 017-172416, 044-7172416
leena.raveikko[at]kuh[dot]fi

Yhteenvedot Bliss-portin kokoontumisista

5.10.2015 Muistio kokoontumisesta

14.1.2013 Muistio kokoontumisesta

28.9.2012 Kokoontumisen yhteenveto

28.11.2011 Kokoontumisen yhteenveto

21.03.2011 Ensimmäinen kokous & ideointipäivä

Esite Bliss-portti / Bliss-porten