Kirjoittajan Pia kuva

Autismirealismista

Olen erityisen kiinnostunut autismin teorioista. Ne ovat kehittyneet autismin ymmärryksen myötä. Itse koen kaksi teoriaa jopa niin hyvinä, että minulle ne selittävät autismin tarpeeksi hyvin positiivisesti ja antavat viitekehyksen siihen, mihin tulee keskittää huomio ihan käytännössä.

Kirjoittajan Santra kuva

Koskettaminen avustamisessa ym.

Julkisuudessa on ollut esillä toisen henkilön koskettamisesta. Haluan nyt tuoda esiin oman näkökulmani vaikeavammaisena, jonka avustamisessa koskettaminen on välttämätön. Tosin on erittäin tärkeä muistaa, että avustamisen ollessa kyseessä vammainen henkilö on antanut luvan koskettaa.

Kirjoittajan Santra kuva

Isien marraskuu

On sanomattakin selvää, että roolini perheemme nuorimpana, ainoana tyttärenä olisi ollut erilainen ilman CP-vammaani: vammaisuuteni johdosta isäni ei sallinut isoveljieni kiusata pikkusiskoaan – sehän harmitti poikia.

Kirjoittajan Koiraihminen kuva

Syysloma

Nyt on oikein hyvä hetki kertoa asiasta kuinka selviän autettuna ja osittain myös itsenäisesti lomanvietto- paikoissa, kun on kuitenkin vielä aivan tuoreessa muistissa.

2 kommenttia
Kirjoittajan Santra kuva

Artikkeli holhoamisesta: Millä oikeudella?

Mielestäni huolehtimisen ja holhoamisen ero on hiuksen hieno. Jokainen, niin me vammaiset kuin ei-vammaisetkin kansalaiset, tarvitsemme jossain suhteessa huolehtimista ja ehkäpä myös ”myönteistä” holhoamista. Vammaisten kansalaisten kohdalla holhoaminen saattaa mennä helposti yli.

2 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Tarpeet à la Maslow

Arvostus autistia kohtaan voi saada epätavallisia muotoja – sen, joka pystyy vastaamaan ennakoinnin ja rutiinien ja etäisyyden tarpeisiin voi autisti kokea itseään eniten arvostavan. Kyse on tarpeiden ja toimintatapojen arvostuksesta.

Kirjoittajan Santra kuva

Kropan ja mielen hallinnasta

Olen ainakin näin ymmärtänyt, että jos ei-vammaisella henkilöllä on esimerkiksi surullinen olo, se ei välttämättä vaikuta hänen kroppaansa. Minulla se on päinvastoin: kaikenlaiset mielenliikutukset iloineen ja suruineen heijastuvat kropassani pakkoliikkein ja jännittyneisyyttä lisäten.

1 kommentti