Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

KOMMUNIKATIONSTAVLOR OCH -MAPPAR

Kommunikationstavlor och -mappar är manuella kommunikationshjälpmedel, där ordförråden presenteras med bilder, föremål, symboler, bokstäver eller ord- och meningslistor.

Kommunikationstavlans eller -mappens brukare pekar på meddelanderutan, och samtalspartnern tolkar innehållet verbalt. Ifall brukaren inte kan peka på meddelanderutorna direkt med fingret eller handen, kan man använda en pekpinne eller laser-pekare. Utöver tavel- och mappmodellerna kan ordförråden också göras som bildkort eller tryckas på tyg.

Användningen av kommunikationstavlan och -mappen kan också grunda sig på auditiv skanning. I sådana fall pekar samtalspartnern på alternativen, eller läser upp dem, och den talhandikappade personen gör val på ett gemensamt överenskommet sätt, exempelvis med en gest, min eller ett ljud.

Läs mera om mappar som grundar sig på auditiv skanning, samt hur de används.

När bliss-meddelanden väljs kan man vid sidan av direkt pekning använda en viss kodningsteknik.

Sidan uppdaterad: 15.03.2012