Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

LITTERATUR

Abbott, C. (2001). Making communication special. King´s College, London.

Beukelman, D.R. & Mirenda, P. (1998). Augmentative and Alternative Communication. Management of Severe Communication Disorders in Children and Adults. Paul H. Brookes, Baltimore.

Glennen, S.L. & DeCoste, D.C. (1997). Handbook of Augmentative and Alternative Communication. Singular Publishing Group, London.

Granlund, M. & Olsson, C. (1995). Enemmän vuorovaikutusta. Kurssiaineisto ja menetelmäkirja. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

Hansson, T. & Öckerman, A. (1998). När barn behöver pratapparater - vad gör man då? En handledning om hur man introducerar pratapparater till små barn med funktionshinder. Handikappinstitutet, Vällingby.

Heister Trygg, B., Anderson, I., Hardenstedt, L. & Sigurd Pilesjö, M. (1998). Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik. Handikappinstitutet, Vällingby.

Heister Trygg, B. (2005). GAKK - Grafisk AKK. Om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. SÖK - Södra regionens Kommunikationscentrum, Malmö.

Huuhtanen, K. (toim.) (2001). Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa vuosituhannen taitteessa. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

Launonen, K. (1997). AAC-käsitteistö yhteiseksi. Puheterapeutti, 2: 18-25.

Launonen, K. & Roisko, E. (2001). Kommunikaatio. Kirjassa: Kallanranta, T., Rissanen, P. & Vilkkumaa, I. (toim.). Kuntoutus, 467-477. Duodecim, Helsinki.

Light, J., McNaughton, D. & Parnes, P. (1986). A Protocol for the Assessment of the Communicative Interaction Skills of Nonspeaking Severy Handicapped Adults and Their Facilitators. Hugh MacMillan Medical Centre, Ontario.

Light, J. (1997). Communication Is the Essence of Human Life: Reflections on Communicative Competence. AAC Augmentative and Alternative Communication, 13: 61-70.

Newell, A. (1989). Social Communication: Chattering, Nattering and Cheek. Communication Outlook, 14: 6-8.

Nordström Walder, M. & Åström, U. (1996). Att prata med pratapparat. Utprovning av paratapparater för vuxna med utvecklingsströrning. Rapport & Dokumentation 69. Handikappinstitutet, Vällingby.

Ohtonen, M., Roisko, E. & Sundblad, I. (1999). Kommunikoinnin tekniset apuvälineet Suomessa. Kommunikointilaitteet. Tikoteekki, Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

O´Keefe, B.M., Brown, L. & Schuller, R. (1998). Identification and Rankings of Communication Aid Features by Five Groups. AAC Augmentative and Alternative Communication, 14: 37-50.

von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (1999). Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavan kommunikointiin. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

Sidan uppdaterad: 02.06.2008