Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

Skrivhjälpmedel

På dessa sidor presenteras hjälpmedel för pennanvändning, samt manöver- och programalternativ i situationer där datorn är brukarens huvudsakliga redskap vid skrivande.

Att använda penna eller vanligt tangentbord kan var problematisk på grund av flera olika orsaker: försvagad finmotorik, ögon-hand-koordination eller fingrarnas nedtryckningskraft. Pennanvändningen kan underlättas ifall brukaren får en tjockare beröringsyta eller skild pennhållare.

För att datorn skall kunna fungera som ett skrivhjälpmedel, bör styranordningar, inställningar, textbehandlingsprogram och andra behövliga program anpassas enligt brukarens funktionsförmåga och användarbehov.  

Sidan uppdaterad: 11.06.2008