Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

Terminologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

L

Lineär avsökning [Lineaarinen askellus, Linear scanning]
Ett avsökningssätt där markeringen, ljud- och/eller ljussignalen förflyttar sig i menyn exempelvis en meddelanderuta i taget, från vänster till höger, höger till vänster, uppifrån neråt eller nerifrån uppåt.

Jfr Avsökning enligt grupper, Assisterad avsökning, Rad-kolumnavsökning / Kolumn-radavsökning

Ljuspekare [Valo-ohjain, Light pointer]
Indirekt pekdon till kommunikationsapparat. En lampa med vilken man aktiverar meddelande eller funktion i en kommunikationsapparat via ett ljuskänsligt område.

Se Styrdon, Styrenhet

Låsning [Lukitus, Locking]
I kommunikationsapparater menas med termen en begränsning av antalet valbara meddelanden genom låsning av vissa meddelanderutor och/eller meddelanden.

Läs- och skrivsvårighet [Lukemis- ja kirjoittamisvaikeus, Reading and writing disability]
Svårighet i läsning och skrivning som vanligen har utvecklingsbetingade orsaker. Kallas även för dyslexi (dysgrafi; en specifik svårighet i att skriva).

Lättläst [Selkokieli]
Lättläst är ett till innehåll, ordförråd och struktur förenklat språk, anpassat för personer med lässvårigheter och eller nedsatt språkförståelse.

Sidan uppdaterad: 17.07.2009