Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

Terminologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

R

Rad-kolumnavsökning / Kolumn-radavsökning [Rivi-sarakeaskellus / Sarake-riviaskellus, Row-column scanning / Column-row scanning]
Ett avsökningssätt där ljus- och/eller ljudsignalen rör sig först rad för rad och därefter kolumnvis eller först kolumn för kolumn och därefter radvis.

Jfr Avsökning enligt grupper, Assisterad avsökning, Lineär avsökning

Radarmus [Hiiren korvaava ohjelma]
Ett datorprogram som ersätter funktionerna av en vanlig mus. Radarmöss kan användas antingen från tangentbordet, med joystick eller flerfunktionskontakter.

Se Mus, Styrdon, Styrenhet, Joystick, Manöverkontakt, Manöverkontakt

Raster [Näppäimistön suojalevy, Keyguard]
En hålförsedd skiva som sätts ovanpå tangentbordet. Hålen är placerade på bokstavs- och/eller funktionstangenter. Rastret kan t.ex. hindra ofrivillig, samtidig tryckning av flere tangenter.

Rullboll [Pallohiiri, Roller mouse]
Ett styrdon till datorn, där styrkulan/bollen finns ovanpå eller på sidan av musen. Genom att snurra på bollen styr man musmarkören på skärmen.

Se Mus

Ruta för meddelande [Viestiruutu, Message key]
I en kommunikationsapparat eller i ett kommunikationsprogram avses knapp för tryckning eller ett område som tydligt skiljer sig från bakgrunden, till vilken man kopplar ett meddelande. Val av meddelanderuta medför utmatning av ljud, tal eller grafiska symboler på skärmen eller på ett papper.

Se Kommunikationsapparat, Kommunikationsprogram

Sidan uppdaterad: 17.07.2009