Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

Tolktjänst för talhandikappade personer


För vem?

En talhandikappad person som p.g.a. sin funktionsnedsättning behöver tolkning för att klara av kommunikation i vardagen har rätt till tolktjänst. Många talhandikappade personer använder kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal och dessa metoder kan också kombineras med olika hjälpmedel.

För hurdana tillfällen?

En talhandikappad person har rätt till tolktjänst minst 180 timmar/år. Tolkningstjänst kan användas i arbetet, vid studier, vid olika ärenden, vid socialt engagemang, till hobbyverksamhet och vid rekreation.

Varifrån?

FPA ansvarar för ordnande av tolktjänst. Tjänsten är avgiftsfri för användaren.

Vem?

Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade (på svenska) kan avläggas vid YA! Yrkesakademin.


Materialet har översatts av Folkhälsan (www.folkhalsan.fi).

Sidan uppdaterad: 12.01.2015