Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

Användning av tolktjänst

Tolkens tjänster beställs via FPA:s förmedlingscentral, som förmedlar en för tolksituationen lämplig och ledig tolk.

När en brukare behöver en tolk, beställer han/hon tjänsten via förmedlingscentral i Åbo.

Tolkens tjänster kan beställas per sms, e-post, telefon, med utrustningen för distanstolkning, per texttelefon, per 3G-telefon eller per brev.
Vid beställning bör anmälas namn, personbeteckning eller klientnummer som erhålls i samband med första beställningen från förmedlingscentralen. Vid beställning bör också meddelas exakt tid och plats för tolkning, var möte med tolken sker, för vilket ändamål tolkning behövs, var tolken kan få för tolkningen behövligt material och möjligtvis andra tilläggsuppgifter som härrör sig till tolkningen. När förmedlingscentralen har mottagit beställningen, sänder den en bekräftelse till brukaren.

Förmedlingscentralen söker och förmedlar en ledig tolk som motsvarar brukarens beställning. Tolken väljs bland de tjänsteproducenter som via FPA:s upphandling har ett avtal om ordnande av tolktjänster med FPA. Central meddelar brukaren när tolken har beställts.

Då det ofta till tolktjänst för talhandikappade personer hör olika särskilda behov, olika kommunikationsmetoder och kombinationer av kommunikationsmetoder, kan en så kallad tolkgrupp på t.ex. 2-4 för brukaren bekanta tolkar samlas. Brukaren får alltid en sådan tolk som känner till hans/hennes kommunikationsmetoder. Brukaren kan dock inte alltid önska sig samma bestämda tolk.

Om en tolk beställts, men inte behövs, bör detta omedelbart meddelas till förmedlingscentralen. Oannullerade timmar dras av brukarens tolkningstimmar.

Tolken och brukaren går tillsammans igenom innehållet i tolktjänsten, vilka tolkens uppgifter är, hur tolken beställs och andra praktiska saker innan tolkningstjänsten börjar.

En ny tolk bör bekanta sig med brukaren och hans/hennes kommunikationsmetoder och hjälpmedel före den första tolksituationen. Tolken kan handledas av brukaren själv eller brukaren tillsammans med en person som känner till hans/hennes kommunikationsmetoder.

Mera information finns på FPA:s websidor (www.kela.fi)

Sidan uppdaterad: 24.02.2014