Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

Utbildning av tolk för talhandikappade

Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade kan avläggas vid Yrkesakademin (YA!). En tolk för talhandikappade behärskar grunderna i tolkningstjänst och dess olika metoder.

De nya grunderna för specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade trädde i kraft 01.01.2011.

Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade utgörs av tre obligatoriska delar och en valbar del.

De obligatoriska delarna
•    att fungera i tolkningstjänstsystemet
•    tolkning och kännedom om kommunikationsstörningar
•    tolkning och användning av kommunikationshjälpmedel

Valbar del
•    företagande

Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade är en bedömning av yrkesskickligheten. Vid bedömningen beaktas det kunnande som samlats vid tidigare studier, i arbetslivet och hobbyverksamhet. Yrkesskickligheten bedöms vid provsituationer som motsvarar verkliga arbetssituationer.

Den riksomfattande examenskommissionen ansvarar för arrangerade av bedömningen tillsammans med läroanstalterna samt fastställer prestationerna vid bedömning av yrkesskicklighet och undertecknar examensbetyg.

Sidan uppdaterad: 25.10.2011