Kansainvälinen yhteistyö

Multisensorisen työn kenttä on laaja, ja toimintaa on ympäri maailmaa. Internetistä saa tietoa hakusanoilla multisensory ja Snoezelen

Pohjoismaiset verkostot

Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa toimivat omat Snoezelen-verkostot, jotka pitävät myös yhteyttä toisiinsa.

Norjan Snoezelen-verkosto: Norske Sanserom

Ruotsin Snoezelen-verkosto: Svenska Snoezelen

Tanskan Snoezelen-verkosto: Snoezelnet

Pohjoismaisia yhteistapaamisia järjestää Nordisk Intressegrupp för Snoezelen [klubben(at)klubben.no]

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälistä Snoezelen-yhteistyötä organisoi vuodesta 2012 lähtien kaksi järjestöä, jotka painottavat hieman eri asioita.

International Snoezelen Association - Snoezelen / Multisensory environment

International Snoezelen Association ISNA - Snoezelen professional e.V.


Tietosuojaseloste