A-jan-koh-tai-set ai-heet


Tal-vi tu-leeI-sän-päi-väSyk-syMet-sän puutLuon-to syk-syl-läMet-sän sa-to-a
Tekijänoikeudet