Sitten
harteilleen
hallaviitan
viskoo
tekee
myrskytuulesta
raidan.
Tekijänoikeudet