Ju-han-nus-sau-na


Ju-han-nuk-se-na
koi-vu-vas-to-ja teh-dään,
nii-den kans-sa
sau-naan men-nään.
Tekijänoikeudet