Äänestäminen


Jos olet saanut postitse
ilmoituksen äänioikeudesta,
voit äänestää vaaleissa.
Ilmoituskortista näet
vaalipäivän
ja
äänestyspaikan.
Siinä kerrotaan myös
ne postitoimistot ja kirjastot,
joissa voi äänestää
ennen
vaalipäivää
viikon ajan.
Kun menet äänestämään,
muista ottaa mukaan
ilmoituskortti
ja henkilötodistus.
Näytä ne
vaalivirkailijalle.
Virkailija
antaa sinulle
äänestyslipun, jonka kanssa
menet äänestyskoppiin.
Äänestyskopin seinällä ovat
ehdokkaiden nimet
ja äänestysnumerot.
Merkitse äänetyslippuun ehdokkaasi numero
ja taita lippu.
Vie lippu virkailijalle,
joka leimaa sen.
Pudota lopuksi lippu vaaliuurnaan.
Äänestysnumeroa
ei tarvitse kertoa kenellekään,
sillä se on vaalisalaisuus.
Katso video äänestämisestä vaalipäivänä.
Katso video äänestämisestä ennakkoon.
Tekijänoikeudet