Äänestäminen


Jos olet saanut postitse
ilmoituksen äänioikeudesta,
voit äänestää vaaleissa.
Tekijänoikeudet