Äänestäminen


Jos olet saanut postitse
ilmoituksen äänioikeudesta,
voit äänestää vaaleissa.
Ilmoituskortista näet
vaalipäivän
ja
äänestyspaikan.
Siinä kerrotaan myös
ne postitoimistot ja kirjastot,
joissa voi äänestää
ennakkoon eli ennen vaalipäivää.
Kun menet äänestämään,
muista ottaa mukaan
ilmoituskortti
ja henkilötodistus.
Näytä ne
vaalivirkailijalle.
Virkailija
antaa sinulle
äänestyslipun,
jonka kanssa menet
äänestyskoppiin.
Äänestyskopin seinällä näet listat,
joissa on ehdokkaitten numerot.
Merkitse äänetyslippuun ehdokkaasi numero
ja taita lippu.
Palaa lipun kanssa virkailijan luo,
hän leimaa lippusi.
Pudota lopuksi lippu vaaliuurnaan.
Äänestysnumeroa
ei tarvitse kertoa kenellekään,
sillä se on vaalisalaisuus.
Katso video äänestämisestä ennakkoon.
Katso video äänestämisestä vaalipäivänä.
Tekijänoikeudet