Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

Kommunalvalet

Så här röstar du i kommunalvalet

Här kan du se en film om att rösta i kommunalval.

Så här röstar du i kommunalvalet på förhand

Här kan du se en film om att rösta på förhand i kommunalvalet.

De här filmerna om att rösta är lätta att förstå. De är för dig som av någon anledning har svårt att förstå svenska. Du kanske håller på att lära dig svenska, eller har en funktionsnedsättning? Många barn och unga, men också många äldre personer kan behöva information som är lättare att förstå. Också de som röstar för första gången har nytta av anvisningarna om hur man röstar som är lätta att förstå.

Filmerna har producerats av riksdagen, Europaparlamentets informationskontor i Finland, LL-Center, Förbundet Utvecklingsstörning, Kommunförbundet och justitieministeriet.