HYP-toiminnan aloitus yhteisössä

Tällä sivulla esitellään kokoukset sekä materiaalit, joiden avulla yhteisö voi perehtyä HYP-toimintamalliin sekä aloittaa HYP-jaksot. Toiminnan käynnistäjänä voi toimia kuka tahansa työntekijöistä.

Esittelykokous

Kokouksessa työntekijät tutustuvat HYP-toimintamalliin. Lisäksi he pohtivat, onko yhteisössä vuorovaikutuksessa tukea tarvitsevia ihmisiä, joiden kanssa HYP-jakso olisi hyvä ottaa käyttöön. Kokoukseen on hyvä varata aikaa 45 minuuttia.

Kokouksen sisältö

 • HYP-toimintamallin toteutuksen ja arviointitapojen esittely, oheismateriaalina HYP-opasvihko.
 • Keskustelu HYP-mallista.
  • Millaisia ajatuksia HYP-malli herättää?
  • Onko yhteisössä henkilöitä, joiden kanssa HYP-jakson voisi aloittaa? Kuka on yhteydessä asiakkaan läheiseen/omaiseen ja kertoo suunnitellusta HYP-jaksosta?
  • Miten seuraamme HYP-hetkien toteutumista? Käytämmekö videointia HYP-seurantalomakkeiden lisäksi? Kuka pyytää kuvausluvan?
 • Päätös käynnistyskokouksen ajankohdasta.

Käynnistyskokous

Kokous on viikon kuluttua esittelykokouksesta. HYP-mallin käynnistäjä kertaa HYP-mallin tausta-ajatuksen sekä keskustelee osallistujien kanssa, mitä ajatuksia malli on herättänyt. Kokouksessa sovitaan HYP-jakson tavoite ja käytännön toteutustavat. Kokoukseen on hyvä varata aikaa 45 minuuttia.

Kokouksen sisältö

 • Kertaus HYPin ideasta ja keskustelu asioista, jotka ovat mahdollisesti jääneet mietityttämään edellisen tapaamisen jälkeen. Oheismateriaali käynnistyskokousta varten.
 • Ideointi toteutustavoista.
  • Millaisia asioita HYP-hetkissä voisi tehdä? Käytännön esimerkkejä?
 • Sopimus HYP-jakson tavoitteesta. Katso "Kysymyksiä ennen HYP-jakson aloittamista" käynnistyskokouksen oheismateriaali, sivu 6.
  • Mitä hyötyä yhteisöllemme voi olla HYPistä?
  • Millä perusteella valitsimme kumppanin, jonka kanssa toteutamme HYP-jakson?
  • Miten toivomme hänen hyötyvän tästä jaksosta?
 • Sovittavat asiat käytännön toteutuksesta.
  • Jokainen kirjaa muistiinpanot HYP-hetken jälkeen seurantalomakkeelle.
  • Yksi työntekijöistä tekee yhteenvedon koostelomakkeelle HYP-jakson lopussa. Kuka?
  • Yksi työntekijöistä aikatauluttaa HYP-hetket yhteisön kalenteriin, työvuorolistaan ym. Kuka?
  • Miten varmistetaan, että HYP-hetkiä ei häiritä ja keskeytetä?
  • Milloin järjestetään yhteenvetokokous?