Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Ideat

Sivuille on koottu vinkkejä erilaisista tavoista olla vuorovaikutuksessa ja käyttää kuvia, viittomia tai puhelaitetta.

Ideat perustuvat asioiden ja tunteiden jakamiseen tasavertaisina kumppaneina. Ideoiden avulla voi etsiä ja vahvistaa yhteisiä viestintäkeinoja.

Poimi ja sovella parhaat ideat

Useimpia ideoita voi soveltaa käytetystä viestintäkeinosta riippumatta. Esimerkiksi moni peli ja leikki onnistuu yhtälailla viittoen, kuin kuvien tai puhelaitteen avulla.

Eri keinoja voidaan myös käyttää rinnakkain, vaikka sitä ei tekstissä erikseen mainita. Esimerkiksi tukiviittoman kuva voidaan kiinnittää puhelaitteeseen ja saavuttaa näin kumppanin huomio myös puhelaitteeseen nauhoitetulla viittoman sanallisella vastineella.

Haluatko jakaa omia ideoita?

Jos sinulla on uusia ideoita kuvien, viittomien tai puhelaitteen käytöstä tai vinkkejä uusista virikemateriaaleista, ota yhteyttä osoitteeseen papunet[at]kvl[dot]fi.

Anna palautetta tästä sivusta