Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Kansio lapsille

Lapsille suunniteltu kommunikointikansio tutustuttaa kuvallisen kielen maailmaan arjen eri toimintojen yhteydessä.

Kukin aihepiiri sisältää sanastoa, jota keskustelussa tarvitaan. Siksi esimerkiksi perheeseen liittyvässä sanastossa on paitsi perheenjäsenet myös ihmisiin, ammatteihin, tunteisiin ja ihmisten tekemisiin liittyvää sanastoa sekä kysymyssanoja.

Esimerkki keskustelusta kansion avulla

Usein puhevammainen ihminen tuottaa sanoja sieltä täältä ja on vaikea ymmärtää, mistä on kyse. Kansion avulla kommunikointikumppani voi tukea keskustelun kulkua ja edetä aiheessa johdonmukaisesti. Aloita keskustelu kysymyksillä ja osoita samalla kysymyssanoja kuvista Kuka oli? > Mitä teki?  > Missä? > Milloin?

 

Syvennä keskustelua esittämällä lisäkysymyksiä. Kun puhevammainen ihminen on osoittanut esimerkiksi Paikkoja-sivulta kauppa-kuvaa, kommunikointikumppani tulkitsee viestin "Ahaa olit siis kaupassa" ja voi syventää keskustelua osoittamalla samalta sivulta milloin?-kuvaa "Ai niin milloin?". Sitten siirrytään valikon kautta aika-kuviin, jossa kerrataan vielä kysymys osoittamalla milloin?-kuvaa.

Kansion sivuja voi käyttää

  • erillisinä sivuina tai eri tavoin yhdisteltyinä sivukokonaisuuksina
  • kommunikointitauluina tai
  • kommunikointikansiona.

Ohjeita kansion käyttöön

Ohjeet kansion kokoamiseen

Valitse A4- tai A5-kokoinen kansio ja täydennä sanastoja yksilöllisillä ilmauksilla.

Kansion suunnittelu ja toteutus: Anne Palmroth

Katso myös

Lasten kansion sivut, joita voi selata iPadilla

Kansion sivut ladataan iBooksiin.

 

 

 

 

 

 

Lasten kansio, jota voi selata tableteilla ja älypuhelimilla (puhekansio.kapsi.fi).

Kansion selaaminen edellyttää nettiyhteyttä.

 

Toteutus: Antti Vanne

Anna palautetta tästä sivusta