Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Kuvasanasto maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille suunnatussa kuvasanastossa on suomen kielen perussanastoa, joka on kuvitettu selkeällä piirroskuvituksella. Sanasto soveltuu esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kanssa kommunikointiin sekä kielen alkeiden opiskeluun.

Sanasto on jaoteltu aihepiireittäin, ja siitä on toteutettu erilaiset versiot aikuisille ja lapsille.

Kummastakin sanastosta on saatavilla kaksi vaihtoehtoa:

1. valmis PDF-tiedosto, jonka voi ladata ja tulostaa sellaisenaan

2. Papunetin kuvatyökaluun avautuva muokattava versio, jota voi täydentää omiin tarpeisiin sopivilla sanoilla, kuvilla tai käännöksillä.

Materiaalit on koottu ja muokattu Papunetin kommunikointikansioiden pohjalta. Muokkaustyön on tehnyt Kommunikaatiokansioita turvapaikanhakijoille -vapaaehtoisprojekti / Nadja Kasinskaja.

Anna palautetta tästä sivusta