Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Kuvastot

Kuvastoissa on sanastoa pikto- tai piirroskuvilla.

Tietoa kommunikoinnista kuvilla.

Piirroskuvia tervehdyksistä ja fraaseista. Kuvasanasto maahanmuuttajille

Kuvasanastoissa on suomen kielen perussanastoa piirroskuvilla kuvitettuna. Sanastot on suunnattu turvapaikanhakijoille ja muille maahanmuuttajille.

Kommunikoinnin työvälineitä terveydenhuoltoon

Savon Vammaisasuntosäätiön tuottamat oppaat ja kuvastot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille.

Opas tuettuun päätöksentekoon

Savon Vammaisasuntosäätiön julkaisemaan oppaaseen on koottu tietoa ja työvälineitä sekä päätöksentekijälle että tukihenkilölle. Opas sisältää kuvallista materiaalia ja helppolukuista tekstiä.

Hoitotyön kommunikoinnin kuvasanakirja

Kuvia hoitotyön kommunikoinnin tueksi. Sisältää myös ohjeet käytöstä sekä vinkkejä sujuvampaan kommunikointiin.

Tilannetaulut avuksi kommunikointiin afaattisen potilaan ja hoitajan välille

Kuvia keskustelun tueksi hoito- ja tutkimustilanteisiin (muun muassa sydämen varjoainekuvaus, pallolaajennus)

Toimintakykysanasto kuvilla

Kuvia toimintakyvyn eri osa-alueista ja päivittäisistä toiminnoista. Soveltuu keskustelun tueksi toimintakyvyn arviointeihin.

 

Turvallisuussanastoa kuvilla ja viittomilla

Paloturvallisuusohjeita kuvilla ja viittomilla sekä sanastoja paloturvallisuudesta, liikenneturvallisuudesta ja sairastumisesta.

Pienen päivä kuviksi

Kuvia päiväkodin arkeen.

Pukeutumisopas talveen

Kuvalliset ohjeet talvipukeutumiseen.

Uusi Koti

Kuvallinen asumisen ja asioimisen opas maahanmuuttotyöhön.

Anna palautetta tästä sivusta