Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Materiaalia opetus- ja kuntoutustyöhön


Minun suunnitelmani -materiaalin kansi.

Minun suunnitelmani -vihko

Minun suunnitelmani -vihko on selkokielinen ja kuvitettu materiaali oman elämän suunnitteluun.

Vihko on tuotettu Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Kehitysvammaliiton yhteistyönä Tiedän mitä tahdon -projektissa.

Ensiapua kommunikointiin

Ensiapua kommunikointiin -materiaalit on suunnattu apuvälineeksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyöhön silloin, kun asiakkaalla on puhevamma eikä työntekijä tunne hänen kommunikointikeinojaan. Materiaaleista voivat hyötyä myös puhevammaisten ihmisten läheiset.

Materiaalin on tuottanut Kehitysvammaliiton Tikoteekki.


Nuori poika tekee puutöitä.

VAVA II -opetusmateriaali

VAVA II -opetusmateriaali ja arviointimenetelmät on kehitetty erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten opetukseen.

Materiaali on tuotettu Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen (VAVA II) -hankkeessa.

Kuunteleva kosketus -materiaalin kansikuva

Kuunteleva kosketus

Mirja Muurimaan kirjoittama opaskirjanen tutustuttaa kuuntelevan kosketuksen periaatteisiin ja antaa konkreettiset ohjeet hoidon toteuttamiseen.

Nettietiketti-oppaan kansilehtiNettietiketti

Nettietiketissä kerrotaan selkokielellä, miten internetissä käyttäydytään.

Nettietiketin on koonnut Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskus Opikkeen Tikas.

Opas tuettuun päätöksentekoon

Savon Vammaisasuntosäätiön tuottamaan oppaaseen on koottu tietoa ja työvälineitä sekä päätöksentekijälle että tukihenkilölle.

Map-vihkon kansikuvaMateriaalia asumisen suunnitteluun

Savon Vammaisasuntosäätiön tuottama Minun asumisen polkuni -toimintamalli sekä materiaalit (Map) auttavat asumisen suunnittelussa.

Suujumppa

Linkkejä suujumppa-materiaaleihin.

Anna palautetta tästä sivusta