Miten kuvatyökalu toimii?

Käyttöohje

Papunetin kuvatyökalulla voit tehdä tulostettavia kuvallisia materiaaleja. Kuvatyökalussa on yli 28 000 kuvaa. Työkaluun voi myös tuoda kuvia omista kuvatiedostoista.

Voit tehdä kuvakoosteita erilaisiin laulu-, loru-, peli- ja leikkitilanteisiin sekä toimintoihin niin kuvilla kuin viittomilla. Työkalu soveltuu myös kommunikointikansioiden sivujen tekemiseen.

Kuvatyökalussa voit helposti muuttaa sivupohjan, kuvien ja kuvatekstien asetuksia sekä muokata itse kuvatekstiä. Valmiit sivupohjat voit tulostaa sekä tallentaa omalle koneelle tai Papunetin palvelimelle. Kun tallennat sivupohjan palvelimelle, saat käyttöösi verkko-osoitteen, jota voi helposti jakaa myös eteenpäin.

1. Kuvien valitseminen

Valitse kuvat joko etsimällä kuvia hakusanalla tai selaamalla niitä aihepiireittäin tai aakkosittain. Työkaluun voit tuoda myös omia kuvia.

Hae kuvia -toiminnolla voit etsiä kuvia hakusanalla joko kaikista työkalun kuvista tai erikseen valokuvista, piirroskuvista tai viittomakuvista.

Selaa kuvia -toiminnolla voit selata työkalun kuvia joko luokittain tai aakkosittain. Kuvia voi selata joko kaikista kuvista tai erikseen valokuvista, piirroskuvista tai viittomakuvista.

Tuo omia kuvia -välilehdellä voit tuoda omalle koneelle tallentamiasi kuvia ja käyttää niitä kuvatyökalussa. Omien kuvatiedostojen pitää olla JPG-, PNG-, WMF-, BMP- tai GIF-muodossa. Hakemasi omat kuvatiedostot näkyvät vain omalla koneellasi ja säilyvät Tuo omia kuvia -välilehdellä kunnes suljet selaimen. 

2. Kuvien siirtäminen sivupohjaan

Siirrä kuvat sivupohjaan raahaamalla tai klikkaamalla kuvaa. Kuva siirtyy sivupohjassa aktiivisena olevaan ruutuun, joka erottuu muista keltaisena. Kuvien paikkaa voi vaihtaa raahaamalla tai käyttämällä jokaisen ruudun oikeassa yläkulmassa olevalla nuolipainikkeilla. Yksittäisen ruudun voi tyhjentää klikkaamalla oikean yläkulman ruksia. Ruudun voi poistaa kokonaan klikkaamalla ruksia kaksi kertaa.

Sivupohjaan voi jättää tyhjiä ruutuja ja tyhjiä sivuja. Sivuja voi lisätä ja sivujen välillä voi liikkua sivupohjan yläpuolella näkyvillä nuolilla.

3. Kuvatekstien muokkaaminen

Kuvissa näkyy automaattisena tekstinä kuvan nimi. Sen voi kuitenkin poistaa ja kirjoittaa tilalle uuden, myös ISOILLA KIRJAIMILLA. Tekstirivejä on yksi. Kirjoitustilaa voi pidentää, kun muuttaa sivupohjan asetuksia: valitse vaakasuuntainen sivu ja vähennä rinnakkaisten kuvien määrää.

Fonttityypin voi vaihtaa, jos tallentaa sivun RTF-muodossa ja muokkaa tekstiä esimerkiksi Microsoft Word -ohjelmassa. Lisätietoa tallennusvaihtoehdoista on jäljempänä. 

4. Asetusten muuttaminen

Kuvatyökalun asetusvalikossa voit muuttaa sivupohjan, kuvien ja kuvatekstien asetuksia.

Sivupohjan voi valita joko pysty- tai vaakasuuntaiseksi. Sivupohjan ruutujen määrän voi valita joko valmiista vaihtoehdoista, tai sen voi määritellä itse.

Kuvien ja kuvaruutujen ympärille voi valita reunuksen. Tekstikentän voi sijoittaa joko kuva ylä- tai alapuolelle. Kuvat voi keskittää, tai ne voivat olla kiinni tekstikentässä.

Tekstin kooksi voi valita pienen, normaalin tai suuren. Tekstin ja tekstikentän taustavärin voi valita 18 vaihtoehdosta.

Oletusasetuksina sivupohja on pystysuuntainen, ja siinä on 2x3 kuvaruutua. Kuvien ja kuvaruutujen välissä on reunukset, tekstikenttä on kuvan yläpuolella ja kuva on keskitetty. Tekstin koko on normaali, tekstin väri on musta ja tekstikentän taustaväri on valkoinen. 

Asetuksia voi vaihtaa kesken sivupohjan työstön. Kuvatyökalu lisää ja vähentää sivujen määrää tarvittaessa automaattisesti.

5. Sivun / sivujen tyhjentäminen

Tyhjennä-toiminto tyhjentää kerralla kaikki sivupohjaan valitut kuvat, jokaiselta sivulta samanaikaisesti.

Sivupohjan asetukset säilyvät tyhjennyksen jälkeen ennallaan (esimerkiksi ruutujen määrä sekä kuvien ja tekstin asetukset).

6. Sivupohjan tallentaminen

Sivupohjan voi tallentaa joko RTF- tai PDF-tiedostona omalle koneelle. Sen voi tallentaa myös Papunetin palvelimelle, jolloin se on muokattavissa kuvatyökalussa uudelleen ja kuvakoosteeseen voi lisätä tarvittaessa kansilehden. Katso ohje kansilehden lisäämiseen.

RTF-tiedostoja voi avata ja muokata uudestaan esimerkiksi Microsoft Word -ohjelmalla. Kuvatyökalulla tallennetut RTF-tiedostot eivät kuitenkaan toimi WordPad-ohjelmalla.

PDF-tiedostojen avaamiseen tarvitaan esimerkiksi ilmainen Adobe Reader -ohjelma. PDF-tiedostoja ei voi muokata jälkeenpäin. Adobe Reader -ohjelman voi ladata Adoben sivuilta.

Kun sivupohjan tallentaa Papunetin palvelimelle, tallennusvaiheessa ilmoitetaan linkki tallennettuun sivupohjaan. Kopioi tallennusvaiheessa ilmoitettu linkkiosoite omiin tiedostoihin.

7. Sivun tulostaminen

Tulosta kuvakoosteet käyttämällä kuvatyökalun omaa Tulosta-painiketta. Jos tulostaminen ei onnistu, kannattaa kokeilla tallentaa kuvakooste PDF-tiedostona ja tulostaa se.