Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Papunetin Pelisivut

Tyttö kannettavan tietokoneen ääressä.

Papunetin Pelisivuille on koottu ajanvietettä kaikenikäisille. Pelisivujen sisällöissä ja helppokäyttöisyydessä on huomioitu eri keinoin kommunikoivat ja tietokonetta käyttävät ihmiset.

Pelisivut toimivat laitteissa, joihin on asennettu Flash-lisäosa. Pelien ohjaintavat on suunniteltu ensisijaisesti hiirelle ja näppäimistölle, joka mahdollistaa käytön myös askelluksella.
Lisätietoa Pelisivujen toiminnasta tablettilaitteissa.

Pelisivuilla on 

Pelisivut oppimisen tukena

Sisältöjä voi hyödyntää myös kuntoutuksessa ja opetuksessa. Sivuilla on tietoa ja tarinoita selkokielellä.

Monissa tehtävissä voi opetella kuva- ja bliss-symboleja sekä viittomia. Monissa peleissä ja tehtävissä on myös äänituki.

Pelaajien erilaiset taidot mm. hiiren käytössä on huomioitu pelisivujen helppokäyttöisessä käyttöliittymässä.

Suurin osa peleistä, tehtävistä ja tarinoista toimii hiiren lisäksi välilyönti- ja rivinvaihtonäppäimillä. Välilyönti- ja rivinvaihtonäppäinten toiminnot voidaan siirtää myös painikkeille tai muille kytkimille.

Lisätietoa kytkimistä ohjaimina

Papunets Spelsidor

Papunet Game pages

Materiaalivinkki:

Tarinat ja pelit kirjasina

Anna palautetta tästä sivusta