Perehdytysmateriaali voimauttavaan vuorovaikutukseen

kaksi ihmistä pitävät toisiaan kädestä ja katsovat toisiaan silmiin.

Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Interaction) on käytännönläheinen tapa olla vuorovaikutuksessa varhaisten taitojen varassa viestivien ihmisten kanssa. Näille sivuille on koottu perehdytysmateriaali voimauttavan vuorovaikutuksen toteuttamisen tueksi.

Voimauttava vuorovaikutus vahvistaa kommunikoinnin perustaa, jonka varaan muu kehitys ja oppiminen rakentuvat. Voimauttava vuorovaikutus parantaa elämänlaatua ja tuo iloa vuorovaikutuksen molemmille osapuolille.

Lisätietoa voimauttavan vuorovaikutuksen taustasta ja periaatteista kerrotaan Johdanto-sivulla.

Yleisimmin toimintatapaa käytetään niiden kehitysvammaisten ja/tai autismin kirjon lasten ja aikuisten kanssa, joilla on vaikeuksia olla tai kommunikoida toisten ihmisten kanssa vastavuoroisesti. Mallin on todettu vahvistavan vuorovaikutusta myös sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on pitkälle edennyt muistisairaus.

Yhteinen ilo -materiaalin kansikuva

Yhteinen ilo - Ohjeita voimauttavaan vuorovaikutukseen

(Koko perehdytysmateriaali PDF-muodossa)

Näin aloitat

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa kykysi havainnoida ja mukautua kumppanisi toimintaan on keskeistä. Aloita voimauttava vuorovaikutus uuden kumppanin kanssa aina havainnointijaksolla.

Jos malli ei ole sinulle entuudestaan tuttu, valitse aluksi sellainen kumppani, jonka kanssa arvelet onnistuvasi. Kun kokemuksesi karttuu, voit käyttää toimintatapaa myös muiden kanssa.

Voimauttava vuorovaikutus edellyttää säännöllisyyttä. Jos olet työntekijä, varmista, että voit sisällyttää toiminnan osaksi työtehtäviäsi.

Lue lisää aloitusvaiheesta.

Näin toteutat

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa hyödynnät samankaltaisia vuorovaikutustapoja, joita vanhemmat käyttävät luonnostaan pienten lastensa kanssa ennen kuin lapsi oppii puhumaan.

Sosiaalisten taitojen ja kommunikoinnin varhaiskehitys käynnistyy, kun lapsen vuorovaikutusaloitteet huomataan ja niihin vastataan. Aloitteet voivat olla tahatontakin toimintaa, johon vanhempi reagoi ikään kuin se olisi tarkoituksellista viestintää.

Lue lisää toteutusvaiheesta.

Näin seuraat vaikutuksia

Kirjaa asioita muistiin jokaisen vuorovaikutushetken jälkeen ja pohdi, mikä vuorovaikutuksessanne toimii ja mikä ei. Seuranta on tarpeen, jotta vuorovaikutuksenne voi muuntua ja uudistua kumppanisi tarpeiden mukaan.

Lue lisää seurannasta.

Esitteitä ja usein kysyttyä

Esite lasten vanhemmille

Esite läheisille

Usein kysyttyä voimauttavasta vuorovaikutuksesta

Voimauttava vuorovaikutus puheella tai puhetta korvaavilla keinoilla viestivien kanssa

Lisätietoa ja lähteet

Factsheet Intensive Interaction (British Institute of Learning Disabilities)

Luentomateriaalit koulutuksesta Intensive Interaction Co-ordinator course (2014–2015) (Intensive Interaction Institute)

Intensive Interaction Information Pack for parents, carers and support staff (Intensive Interaction Institute)

Koulutusta voimauttavaan vuorovaikutukseen (Kehitysvammaliiton Tikoteekki)

Nind, M. & Hewett, D. (2011). Voimauttava vuorovaikutus. Opas toimintatavan käyttöön. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry. (Opike)

Väänänen, Pauliina (2016) (Pro gradu) "Onhan tää jokaisen ihmisen perustarve." Voimauttava vuorovaikutus lähi-ihmisen ohjauksen viitekehyksenä.

 

Asiantuntijana Intensive Interaction Co-ordinator Kaisa Martikainen, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Tietosuojaseloste