Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Änkytys [Stamning, Stuttering]
Puheen sujuvuuden häiriö, joka ilmenee äänteen, tavun tai sanan toistoina ja venytyksinä, äännön lukkiutumisina ja lihasjännityksinä, toissijaisreaktioina mm. apusanojen käyttöä, välttelyä ja myötäliikkeitä.
Äännevirhe [Artikulationsfel, Articulation disorder]
Tietyn kielen äänijärjestelmän mukaan virheellisesti tuotettu äänne. Esimerkiksi suomen kielessä tavallisimpia äännevirheitä ovat r- ja s-virheisyys.