Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Bliss-symboli [Bliss-symbol, Bliss-symbol]
Blisskielen yksikkö, joka vastaa yleensä puhutun kielen sanaa.
Ks. Blisskieli
Blisskieli [Bliss-språk, Bliss-symbolics]
Kansainvälinen puhetta tukeva ja korvaava kommunikointijärjestelmä, jossa sanat korvataan graafisilla merkeillä, bliss-symboleilla. Yhdistelemällä symboleja ja käyttämällä apumerkkejä voidaan luoda lähes rajattomasti ilmaisuja.
Vrt. Merkkijärjestelmä
Boardmaker-–kuvat [Boardmaker bilder]
Virheellinen termi
Ks. PCS