Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
CP-vamma, CP-vammaisuus [CP-skada, Cerebral Pares, Cerebral palsy, CP]
Kehittyvien aivojen liikkeistä ja asennoista vastaavien keskusten ja niiden yhteyksien kertavaurio, joka on syntynyt raskauden aikana, syntymän yhteydessä tai varhaislapsuudessa. Oireet ilmenevät tavallisesti noin kolmeen ikävuoteen mennessä. CP-vamma on yksilöllinen oireyhtymä, joka vaihtelee lievästä toimintahäiriöstä vaikeaan monivammaisuuteen. Se on kuitenkin aina liikunta- tai toimintavamma. CP-vammaan liittyvät puhehäiriöt ovat dysartrisia.
Ks. Dysartria