Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Dementia [Demens, Dementia]
Muistisairaus. Aikuisiällä alkava älyllisten kykyjen laaja-alainen heikkeneminen siinä määrin, ettei henkilö kykene työhön tai selviydy normaaleista sosiaalisista velvoitteistaan. Dementia on oireyhtymä ja sitä aiheuttavat monet eri sairaudet. Tila voi olla palautuva, pysyvä jälkitila tai etenevä tila.
Digitaalinen puhe [Digitalt tal, Digital speech]
Äänitettyä ihmisen puhetta.
Vrt. Puhesynteesi
Diskriminaatio [Diskrimination, Discrimination]
Erottelu, erottelukyky
Dysartria [Dysartri, Dysarthria]
Keskus- tai ääreishermoston vauriosta johtuva puhe- ja ääntämishäiriö.
Ks. CP-vamma, CP-vammaisuus
Dysgrafia [Dysgrafi]
Kirjoittamisvaikeus
Dyslalia [Dyslali]
Äännevirheisyys
Dyspraksia [Dyspraxi, Dyspraxia]
Aivoperäinen vaikeus suorittaa tahdonalaisia liikkeitä tai liikesarjoja, käytetään kehityksellisten häiriöiden yhteydessä.
Ks. Apraksia