Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Ei-avusteinen kommunikointi [Hjälpmedelsoberoende kommunikation, Unaided communication]
Kommunikoinnin muodot, joissa kommunikoiva ihminen muodostaa kielelliset ilmaisut itse ilman apuvälinettä.
Vrt. Avusteinen kommunikointi
Ei-kielellinen kommunikointi [Ickeverbal kommunikation, Nonverbal communication]
Yleiset kommunikointiin liittyvät piirteet, kuten eleet ja ilmeet, jotka eivät perustu sanoihin.
Ele [Gest, Gesture]
Käden, pään tai muun ruumiinosan tarkoituksellinen liike, jolla on kommunikatiivinen merkitys. Ilmaisija voi yhdistää eleen puheeseen tai sitä korvaavaan kommunikointikeinoon tai käyttää sitä niistä erillään. Eleisiin liittyy olennaisesti vastavuoroisen katseen käyttö.
Emulaattori [Emulator, Emulator]
Tietokoneen oheislaite tai ohjelma, jolla korvataan jonkin toisen laitteen toiminnot.
Ennakoiva merkki [Förhandssignal, Predictive signal]
Ks. Merkitsin
Ennustus [Prediktion, Prediction]
Kommunikointilaite tai -ohjelma ehdottaa valinnan yhteydessä merkkiä tai viestiä. Ehdotetut merkit ja viestit ovat ennalta määriteltyjä.
Ks. Sanaennustus
Vrt. Ketjutettujen viestien ennustus
Erikoisnäppäimistö [Specialtangentbord, Special keyboard]
Tietokoneen ohjain.
1. Näppäimet ovat kooltaan suurempia tai pienempiä kuin tavallisessa näppäimistössä.
2. Näppäimiä ja/tai toimintoja on enemmän tai vähemmän kuin tavallisessa näppäimistössä.
Ks. Näppäimistö
Esinekommunikointi [Kommunikation med föremål]
Viestiminen tavallisten esineiden tai pienoisesineiden avulla.
Etäkommunikointi [Distanskommunikation, Long-distance communication]
Kommunikointia, joka tapahtuu välimatkan päästä. Etäkommunikointia ovat esimerkiksi puhelimen, sähköpostin ja videoneuvottelujärjestelmän käyttö.