Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Hahmottaminen [Gestaltning, Perception]
Havaintokokonaisuuden muodostaminen osiensa perusteella. Esimerkiksi näkö- (visuaalinen-), kuulo- (auditiivinen-) tai kosketusaistiin (taktiilinen) perustuva hahmottaminen.
Helppokäyttötoiminnot [Hjälpmedelsfunktioner]
Windowsin Helppokäyttötoiminnot on tarkoitettu helpottamaan sellaisten ihmisten tietokonetyöskentelyä, jotka ovat heikkonäköisiä, huonokuuloisia tai joiden on vaikea käsitellä näppäimistöä. Helppokäyttötoimintojen avulla on mahdollista toteuttaa esimerkiksi hiiren käyttö näppäimistöltä ja valita käyttöön näppäimistön toiston esto. Helppokäyttötoiminnot löytyvät ohjauspaneelista.
Ks. Ohjauspaneeli
Hiiren korvaava ohjelma [Radarmus]
Tietokoneohjelma, jolla korvataan tavallisen hiiren toiminnot. Hiiren korvaavia ohjelmia voidaan käyttää joko näppäimistöllä, peliohjaimella, monitoimikytkimellä tai painikkeilla.
Ks. Hiiri, Ohjain, Peliohjain, Kytkin, Painike
Hiiri [Mus, Mouse]
Tietokoneen ohjain, jolla liikutetaan kohdistinta tietokoneen näytöllä ja tehdään valintoja.
Ks. Ohjain