Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Literacy
Lukemis- ja kirjoittamistaito, kirjoitettuun kieleen liittyvä, lukutaitoon liittyvä englanninkielinen termi.
Lukemis- ja kirjoittamisvaikeus [Läs- och skrivsvårighet, Reading and writing disability]
Lukemisen ja kirjoittamisen (yleensä kehityksellinen) vaikeus, josta käytetään myös termejä lukivaikeus, lukemishäiriö, lukemis- ja kirjoittamishäiriö, lukihäiriö tai dysleksia (dysgrafia on kirjoittamisen erityisvaikeus).
Lukitus [Låsning, Locking]
Kommunikointilaitteessa valittavien viestien määrän supistaminen sulkemalla osa valikossa olevista viestiruuduista ja/tai viesteistä pois käytöstä.