Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Manuaalinen askellus [Manuell avsökning, Manual scanning]
Askelluksen ohjaustapa. Käyttäjä liikuttaa valikossa kulkevaa merkkivaloa, -korostusta ja/tai ääntä ja tekee valinnan halutun viestin tai toiminnon kohdalla. Manuaalisessa askelluksessa käyttäjä vaikuttaa itse askelluksen kulkuun.
Vrt. Automaattinen askellus, Avustettu askellus
Merkitsin [Signal, Signal]
Käyttötilanteeseensa kiinteästi liittyvä merkki (esine, kuva, ääni tms.), jota voidaan käyttää toimintaa edeltävänä (ennakoiva merkki) tai toimintaa tukevana vihjeenä tai kertomisen ja muistelun tukena (muistuke).
Merkitsin (laitteessa) [Markör]
Merkkivalo tai -korostus, joka näyttää askelluksen kulun.
Vrt. Askellus
Merkki [Symbol, Sign, Symbol]
Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin yhteydessä termiä käytetään kielellisenä yksikkönä, joka vastaa puhutun kielen sanaa, esimerkiksi viittoma, graafinen merkki tai kosketeltava merkki. Käytetään myös lainasanaa symboli.
Merkkiarkki [Teckenark]
Puhelaitteen päälle kiinnitettävä pinta, jossa on kuvia, kirjoitusta tai muita merkkejä, jotka helpottavat viestien löytämistä laitteesta.
Ks. Puhelaite
Merkkijärjestelmä [Symbolsystem, Sign system, Symbol system]
Merkkien kokoelma, jonka käyttöä sääntelevät tietyt säännöt.
Ks. Blisskieli
MinSpeak [MinSpeak, MinSpeak]
Kommunikointimerkkien käyttötapa, jossa yhdelle merkille tai merkkiyhdistelmille voidaan antaa useita merkityksiä esimerkiksi käyttäen hyväksi kommunikointilaiteen tai -ohjelman eri tasoja. Esimerkiksi juomalasin kuva voi merkitä paitsi substantiivia lasi, myös adjektiivia janoinen, verbiä juoda tai käsitettä "läpinäkyvä valhe".
Ks. Ketjutus
Modeemi [Modem, Modem]
Lisälaite, jonka avulla tietokone voidaan yhdistää puhelinverkon kautta internettiin. Modeemi voi olla tietokoneen sisään rakennettu tai ulkoinen tietokoneeseen erikseen kytkettävä.
Monitoiminen kytkin [Manöverkontakt med flere funktioner]
Ks. Kytkin
Muisti [Minne, Memory]
Tiedon varasto, johon tallennetaan ja josta palautetaan mieleen aiempia kokemuksia, esimerkiksi auditiivinen muisti, visuaalinen muisti, lyhytkestoinen muisti, pitkäkestoinen muisti.
Muistuke [Minnesstöd, Remnant]
Ks. Merkitsin
Mutismi [Mutism, Mutism]
Vaikeneminen; puhekykyinen lapsi kieltäytyy puhumasta. Useimmat mutistiset lapset puhuvat tuttujen, mutta eivät vieraiden ihmisten kanssa.