Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
OCR [OCR, Optical Character Recognition]
OCR eli optinen merkkien tunnistus on tapa lukea esimerkiksi skannerilla skannatuista kuvista tekstit tietokoneella muokattavaksi tekstiksi. Skannatusta kuvasta pyritään tunnistamaan kirjaimia ja tallentamaan ne tekstitiedostoksi, joita voi edelleen muokata.
Ohjauspaneeli [Kontrollpanelen, Controlpanel]
Windows-käyttöjärjestelmän ohjauspaneelissa on mahdollista säätää monia tietokoneen asetuksia. Ohjauspaneelista löytyvät esimerkiksi Helppokäyttötoiminnot sekä hiiren ja näytön asetukset. Ohjauspaneeliin pääsee Käynnistä-valikosta valitsemalla Asetukset / Ohjauspaneeli tai Oma tietokone -valinnan kautta.
Ohjelmoitava näppäimistö [Programmerbart tangentbord, Programmable keyboard]
Näppäimistö, jossa näppäimille voidaan ohjelmoida halutut näppäin- tai muut toiminnot, kuten ohjelman avaaminen.
Ks. Näppäimistö
Oireyhtymä [Syndrom, Syndrome]
Yhdessä esiintyvien oireiden muodostama kokonaisuus. Käytetään myös lainasanaa syndrooma.
Olemuskieli
Lähettäjänsä tiedostamatonta ilmaisua, jonka toimiminen vuorovaikutuksen keinona perustuu kumppanin herkkään tulkintaan lähettäjän koko olemuksesta ja käyttäytymisestä. Olemuskieli viittaa niihin tyypillisessä kehityksessä puhetta edeltäviin varhaisen vuorovaikutuksen piirteisiin, joita erityisesti vaikeimmin kehitysvammaiset, puhumattomat ihmiset käyttävät pääilmaisukeinonaan koko elämänsä ajan.
Vrt. Kokonaisviestintä
Opaqueness
"Läpinäkymättömyys", sopimuksenvaraisuus. Englanninkielinen termi liittyy merkkien ikonisuuden ja tulkinnallisuuden määrittelyyn.
Ks. Ikonisuus
Vrt. Transparency, Translucency
Oppimisvaikeus [Inlärningssvårighet, Learning difficulty]
Oppimisen ja tarkkaavaisuuden häiriö, jonka taustalla on hermoston poikkeava toiminnallinen järjestäytyminen eli neurokognitiivinen häiriö. Neurokognitiivisista eli kognitiivisissa toiminnoissa ilmenevistä häiriöistä yleisimpiä ovat tarkkaavaisuuden, lukemisen (dysleksia), laskemisen (dyskalkulia), kielen (kielihäiriö, dysfasia) ja motorisen koordinaation kehitykselliset häiriöt.
Ortografia [Ortografi, Orthography]
Oikeinkirjoitus, kirjoittamiseen perustuva
Osoitin [Pekdon, Pointer]
Apuväline, jolla voidaan osoittaa kohdetta. Valo-osoittimia ovat esimerkiksi laserosoitin ja otsalamppu. Mekaanisia osoittimia ovat esimerkiksi otsatikku ja käteen kiinnitettävä osoitin.
Ks. Otsatikku
Otsatikku [Pannpinne, Head pointer]
Päähän asetettava osoitin, jolla voidaan esimerkiksi osoittaa kohdetta kommunikointitaulussa tai painaa näppäintä.
Ks. Osoitin, Kommunikointitaulu