Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Rivi-sarakeaskellus / Sarake-riviaskellus [Rad-kolumnavsökning / Kolumn-radavsökning, Row-column scanning / Column-row scanning]
Askellustapa, jossa merkkivalo, -korostus ja/tai ääni kulkee valikossa ensin riveittäin ja tämän jälkeen sarakkeittain tai ensin sarakkeittain ja tämän jälkeen riveittäin.
Vrt. Alueaskellus, Avustettu askellus, Lineaarinen askellus