Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Sanaennustus [Ordprediktion, Word prediction]
Ohjelma ehdottaa sanavaihtoehtoja sitä mukaan kuin kirjoittaminen etenee. Jos ehdotus on väärä tai sanaa ei löydy ohjelman sanalistasta, jatketaan kirjoittamista. Jos ehdotus on oikea, kirjoittaja valitsee sen sovitulla toimintonäppäimellä.
Ks. Ennustus
SAPI [SAPI, Speech Application Programming Interface]
Windows-käyttöjärjestelmän ominaisuus, jota tietyt kommunikointiohjelmat hyödyntävät puheen tunnistamiseen ja puhesynteesiohjelmien käyttöön. Puheen tunnistaminen mahdollistaa tietokoneen ohjaamisen puheella ja puhesynteesiohjelmat tekstin muuttamisen puheeksi.
Selkokieli [Lättläst, Easy to read]
Selkokieli on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi mukautettua kieltä niitä ihmisiä varten, joilla on vaikeuksia lukemisessa ja ymmärtämisessä tai molemmissa.
Semantiikka [Semantik, Semantics]
Kielitieteen haara, joka tarkastelee kielen ilmausten (sanojen, lauseiden ym.) merkitystä;merkitysoppi.
Sig-symbolit [Sig-symboler, Sigsymbols]
Graafinen, piirroskuviin perustuva ei-kaupallinen merkkijärjestelmä. Piirrokset ovat joko kuvanomaisia, käsitteellisiä tai viittomiin perustuvia.
Simultaneous communication [Simultan kommunikation]
Usean kommunikointikeinon samanaikainen käyttö.
Skanneri [Skanner, Bildläsare, Scanner]
Optinen lukulaite, joka muuttaa painetun materiaalin kuvatiedostoksi tai erillisen ohjelman avulla tekstitiedostoksi.
Sokellus [Skenande tal, Cluttering, Tachyphemia]
Puheen sujuvuuden häiriö, jossa puheen rytmi on nopea ja epäsäännöllinen ja puhe on epätäsmällistä ja epäselvää.
Struktuuri [Struktur, Structure]
Jäsennys; jäsentäminen auttaa hahmottamaan ympäristöä, aikaa, tilanteita, henkilöitä, toimintoja
Suora valinta [Direkt val, Direct select]
Käyttäjä valitsee viestin tai toiminnon koskettamalla tai osoittamalla osoittimella sitä vastaavaa viestiruutua, näppäintä tai painiketta, tai valitsemalla ohjaimella viestin tai toiminnon.
Vrt. Askellus
Symboli [Symbol, Symbol]
Ks. Merkki
Symboliarkki [Symbolsark, Sheet of symbols]
Syntaksi [Syntax, Syntax]
Lauseoppi
Synteettinen puhe [Syntetiskt tal, Synthetic speech]