Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Taktiilinen [Taktil, Tactile]
Kosketukseen ja tuntoon liittyvä, kosketus-, tunto-
Taktiilinen palaute [Taktil återkoppling, Tactile feedback]
Erillinen tuntoon perustuva merkki tehdystä toiminnosta.
1. Kommunikointilaitteessa esimerkiksi viestiruudun painautuminen alas viestiä valittaessa.
2. Tietokoneessa esimerkiksi peliohjaimen täriseminen määrätyissä pelitilanteissa (Force feedback).
Vrt. Auditiivinen palaute, Visuaalinen palaute
Taso [Nivå, Level]
Kommunikointilaitteissa ja -ohjelmissa oleva ominaisuus, jonka avulla vain osa tallennetuista viesteistä on esillä kerrallaan. Viestit ovat käytettävissä valitusta tasosta riippuen.
Ks. Kommunikointilaite, Kommunikointiohjelma
Total communication
kokonaiskommunikaatio
Translucency
"Läpikuultavuus". Englanninkielinen termi liittyy symbolin ikonisuuden ja tulkinnallisuuden määrittelyyn.
Ks. Ikonisuus
Vrt. Opaqueness, Translucency
Transparency
"Läpinäkyvyys". Englanninkielinen termi liittyy symbolin ikonisuuden ja tulkinnallisuuden määrittelyyn.
Ks. Ikonisuus
Vrt. Opaqueness, Translucency
Tuettu ilmaisu [Faciliterat uttryckssätt, facilitering]
Esimerkiksi tuettu kirjoittaminen tai tuettu osoittaminen. Ilmaisun tekniikka perustuu toisen henkilön antamaan fyysiseen tukeen. Ilmaisija voi tarvita tukea esimerkiksi kirjoittamiseen, graafisten merkkien osoittamiseen, viestiruutujen painamiseen tai esineiden tavoittamiseen. Tuettua ilmaisutekniikkaa käytettäessä tavoitteena on aina tuen minimoiminen ja mahdollisimman itsenäinen ilmaisu.
Tuettu kommunikoinnin harjoittelu [Träning av facilitering, Facilitated communication training, FCT]
Tukiviittominen [Tecken som stöd för talet, TSS, Signing key words]
Kommunikointimenetelmä, jossa tuetaan puhumista tai puheen tapailua viittomalla samanaikaisesti viestin kannalta keskeiset sanat, niin sanotut avainsanat.
Ks. Viitottu puhe, Viittomakieli
Tulkkaus [Tolkning, översättning, Interpreting, translation]
Puhevammaisten tulkkauspalvelussa tulkkauksella tarkoitetaan esimerkiksi epäselvän puheen selventämistä, kirjoitettujen viestien tulkkaamista puheeksi, puheen tulkkaamista kirjoitukseksi sekä kääntämistä kielestä toiseen, esimerkiksi blisskielisen viestin kääntämistä puheeksi. Tulkkausta on myös asiakkaan tuottaman viestin tulkkaaminen keskustelukumppanille puhelimitse sekä erilaisten tekstien ja lomakkeiden sisällön selventäminen ja täyttäminen yhdessä asiakkaan kanssa.
Ks. Puhevammaisten tulkkauspalvelu, Puhevammaisten tulkki, Etätulkkaus
Tunnusteltava merkki [Taktil symbol, Tactile sign, Tactile symbol]
Sokeita ja vaikeasti näkövammaisia ihmisiä varten suunniteltuja kosketeltavia merkkejä, joiden toisistaan erottuva muoto ja pintamateriaali voidaan tunnistaa tuntoaistin perusteella.
Ks. Kosketeltava merkki