Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Aspergerin oireyhtymä [Aspergers syndrom, Asperger syndrome]
Neurologinen oireyhtymä, jossa tyypillisiä ovat vuorovaikutuksen ongelmat, erityiset mielenkiinnon kohteet, kapea-alaiset erityislahjakkuudet sekä usein taitamattomuus arkielämästä selviytymisessä. Kuuluu autismin kirjoon.
Ks. Autismin kirjo, Autismispektri