Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi [Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, Augmentative and Alternative Communication, AAC]
Yleisnimitys puhekyvyttömän tai vaikeasti puhehäiriöisen ihmisen ja hänen yhteisönsä käyttämälle viestinnälle, jonka tavallisimpia keinoja ovat viittomat ja graafiset merkkijärjestelmät (kuva- ja kirjoituskommunikointi). Suomessa puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista käytetään yleisesti myös vierasperäistä lyhennettä AAC.
Ks. Avusteinen kommunikointi