Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Taktiilinen palaute [Taktil återkoppling, Tactile feedback]
Erillinen tuntoon perustuva merkki tehdystä toiminnosta.
1. Kommunikointilaitteessa esimerkiksi viestiruudun painautuminen alas viestiä valittaessa.
2. Tietokoneessa esimerkiksi peliohjaimen täriseminen määrätyissä pelitilanteissa (Force feedback).
Vrt. Auditiivinen palaute, Visuaalinen palaute