Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Tunneideat

Näillä sivuilla on ideoita siitä, kuinka tunteita voi ilmaista silloin, kun sanoja ei ole tai niitä on vaikea löytää.

Tunneideat voidaan toteuttaa sekä pareittain että ryhmässä. Tärkeintä on, että tilanne on luottamuksellinen ja avoin erilaisille tunteille.

Valitse idea

Tulosta kaikki tunneideat

Tunneideat on koonnut toimintaterapeutti Katri Kokko Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksesta (Validia Kuntoutus).
Piirrokset ovat Elina Vannisen.

Anna palautetta tästä sivusta