Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Virikemateriaalit

Vaikeasti vammaisen ihmisen on tärkeää saada kokea monipuolisesti erilaisia aistikokemuksia vuorovaikutuksessa lähi-ihmisten kanssa. Virikkeellinen ympäristö rohkaisee tutkimaan, kokeilemaan ja jakamaan kokemuksia toisten ihmisten kanssa. Näille sivuille on koottu erilaisia aistimateriaaleja ja ideoita niiden vuorovaikutteiseen käyttöön. Käytännönläheiset esimerkit syventävät ajatuksia, joita on esitetty osiossa Aistit vuorovaikutuksessa.

Sivuille kootut virikemateriaalit sopivat vaikeimmin kehitysvammaisille ihmisille. Monia niistä voidaan käyttää myös muiden ryhmien, kuten erityislapsien tai vanhusten kanssa. Tavoitteena on, että esimerkit innostavat lähi-ihmisiä hankkimaan, soveltamaan tai valmistamaan itse vastaavanlaisia materiaaleja.

Toimimalla osallisuuteen

Materiaalit ja aistielämykset eivät sellaisenaan ole vuorovaikutteisia ja aktivoivia. Niistä tulee vuorovaikutteisia vasta, kun tilanteessa toimitaan yhdessä.

Toimimalla osallisuuteen -oppaassa käsitellään kehitysvammaisuutta, osallisuuden tärkeyttä sekä aistien aktivoimista. Lue opas ennen virikemateriaaleihin tutustumista.

Lähteet

Kaupallisten materiaalien esittelyt on koottu Tikoteekin OIVA-hankkeessa.

Itse valmistettavat virikemateriaalit perustuvat puolestaan Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskuksen Idiksiä-kansioon (Siikström-Kurki, M., Turunen, S. & Saarela, M. 1995). 

Lisäksi muutamat virikemateriaalit perustuvat Papunettiin lähetettyihin ideoihin.

Valokuvat on ottanut Maiju Mäki. Piirrokset ovat Elina Vannisen.

Anna palautetta tästä sivusta