Spelbeskrivning

Orddomino är en tillämpning av det traditionella dominospelet som spelas med brickor. Uppgiften är att placera korten så, att de kort vars bilder och ord motsvarar varandra kommer efter varandra. Spelet är ett ensamspel.

Orddomino består av saker, föremål, former och färger samt ord- och bildkort som beskriver handlingar. Bokstäverna i orden kan ändras till små eller STORA. Ord som beskriver handlingar (verb) står i grundform. Man kan välja att spela med 5, 10 eller 15  kort.

Att spela domino

Spelet fungerar med mus och mellanslags- eller entertangenterna samt med manöverkontakter som motsvarar dessa (avsökningsfunktion). Genom att trycka på mellanslagstangenten flyttar man från ett kortalternativ till ett annat. Med entertangenten väljer man kort.

1. Välj först dominokort.

2. Välj sedan kortens antal.

3. Sök efter ett kort som motsvarar den första bilden i kortraden. I det här spelet kan du även fylla raden från höger till vänster. Det valda kortet kan flyttas till sin plats genom att dra med musen eller med hjälp av avsökningsfunktionen.

4. Fel kort flyttas automatiskt tillbaka till kortmenyn.

Att välja nytt spel

När spelet tar slut kan du välja ett nytt likadant spel eller gå tillbaka till kortvalsmenyn.