Spelbeskrivning

Memory spelet är en tillämpning av det traditionella memory som spelas med kort. Uppgiften är att leta efter kortpar bland de upp-och-nervända korten. Spelet är ett ensamspel, men inget hindrar att flera spelare deltar. Som motiv på spelkorten kan du välja färger, former eller bådadera. Spelkortens antal kan vara 4, 8, 12, 24.

Att spela memory

Spelet fungerar med mus och mellanslags- eller entertangenterna samt manöverkontakter som motsvarar dessa (avsökningsfunktion). Med mellanslagstangenten avsöker man mellan olika valmöjligheter och med entertangenten godkänner man sitt val.

1. Välj först hurdana memorykort du vill spela med.

2. Välj sedan antalet kort.

3. Vänd två kort. Du väljer kort och vänder på dem genom att klicka på musen eller genom att använda avsökningsfunktionen.

4. Rätt kortpar förblir synligt. Fel kortpar svängs automatiskt igen.

Att välja nytt spel

När spelet tar slut kan du välja ett nytt eller gå tillbaka till kortvalsmenyn.