Beskrivning av spelet

Spelet består av fem deluppgifter som är förknippade med att bygga hus, att flytta och att ställa i ordning och sortera saker. I deluppgifterna kan du öva upp din textförståelse och ditt sätt att fungera enligt flerdelade anvisningar.

Välj uppgift

I deluppgiften Byggplats ska du räcka verktyg till arbetskarlarna enligt givna anvisningar.

Deluppgiften Spiksortering går ut på att sortera raka spikar och krokiga spikar.

I deluppgiften Flyttning ska du hjälpa till att tömma ett flyttlass genom att räcka flyttkarlarna de saker som de ber om.

Staketbygge ordnar går ut på att bygga ett staket enligt givna anvisningar.

I deluppgiften Kökordnar du matvaror och andra köksredskap på sina platser enligt givna anvisningar.

Att utföra uppgifterna

Programmet fungerar med datorns mus. Välj först uppgift genom att klicka med musen på bilden. Läs anvisningarna. Plocka upp föremålen genom att dra dem med musen. Räknaren i rutans övre hörn till vänster visar hur du klarar dig i uppgiftsserien (t.ex. 5/20).

Efter varje slutförd deluppgift får du svar på hur många av uppgifterna du fick lyckades med i det första försöket. Samtidigt kan du också välja om du vill lösa en liknande uppgift på nytt eller gå tillbaka till startmenyn.