Beskrivning av uppgiften

Sommarnöten består av en uppgift som lämpar sig för att öva upp förståelsen av förhållandet mellan orsak och verkan. Genom att klicka på figurerna på bilden startar en animation. I de verbala övningarna ska man leta efter figurer på bilden enligt givna anvisningar. Rätt svar belönas med en animation.

Att utföra uppgiften

Uppgiften fungerar med mus och mellanslags- och entertangenten, samt manöverkontakter som motsvarar dessa (avsökningsfunktion). Med mellanslagstangenten väljer man figur, med entertangenten godkänner man valet. Föregående / följande fråga får man fram genom att klicka på pilarna som finns vid sidan. Man kan också välja pilknapp genom att använda avsökningsfunktion med hjälp av mellanslags- och entertangenterna. Med tillbaka-knappen kommer du till Sommarnötens startmeny.