Beskrivning av berättelsen

"Hur björnen miste sin svans" är en berättelse, som man kan titta och lyssna.  Det är möjligt att stanna berättelsen, man kan förflytta sig framåt och bakåt i den eller starta om från början.

I den grå balken i nedre kanten av bildrutan kan man se i vilket skede av berättelsen man befinner sig. Balken försvinner under berättelsens gång, men kan framkallas genom att man för med musen över bilden.

Genom att klicka på balken kan man också förflytta sig bakåt och framåt i berättelsen. Hur man flyttar sig i berättelsen

I berättelsens övre högra hörn genom att klicka på:

Läs mera om djur och växter

Här hittar du bakgrundsinformation om djur och växter som förekommer i berättelsen. Texten är på allmänt språk.