Koulutukset

Kouluttaja esitelmöi ryhmälle.

Papunet järjestää kaikille avoimia saavutettavuuskoulutuksia Kehitysvammaliitossa Helsingin Malmilla.

Tulevat kurssit

Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys verkkosivuilla

7.11.2018 Helsinki

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Puolen päivän koulutus antaa perustiedot siitä, miten eri vammat ja rajoitteet vaikuttavat verkkosivujen käyttöön, ja miten erityistarpeet huomioidaan sivuston suunnittelussa.

Koulutuksessa painottuu selkokielen käyttäjäryhmien näkökulma ja palveluiden helppo ymmärrettävyys. Koulutus antaa perustietoa myös yleisestä saavutettavuudesta, hyvistä käytännöistä sekä uudesta saavutettavuusdirektiivistä.

Koulutuksessa käytetään runsaasti esimerkkejä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat perustiedot saavutettavuudesta verkkosivustoilla ja ymmärtävät käyttäjäryhmien erilaisia vaatimuksia.

Vastaava koulutus on mahdollista tilata erikseen myös omaan työyhteisöön.

Suunnittele selkosivut

23.10.2018 Helsinki

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Miten suunnittelet helppokäyttöiset ja selkokieliset verkkosivut? Miten kirjoitat selkokieltä verkkoon? Kuinka käytät selkosivuilla kuvia ja videoita?

Koulutuksessa tutustutaan selkokielen eri käyttäjäryhmiin ja selkoviestinnän eri muotoihin. Koulutuksesta saat perustiedot myös yleisestä saavutettavuudesta, hyvistä käytännöistä sekä uudesta saavutettavuusdirektiivistä.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat ja tuottavat sisältöä helppokäyttöisille verkkosivuille.

Tilauskoulutukset

Ota yhteyttä ja kerro, millainen saavutettavuuskoulutus palvelisi tarpeitanne. Tilauskoulutukset suunnitellaan ja räätälöidään tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Tilauskoulutuksissa voidaan huomioida:

 • Verkkopalvelujen suunnittelijat
 • Koodaajat
 • Sisällöntuottajat ja viestinnästä vastaavat
 • Verkkopalveluita tilaavat osapuolet
 • Kaikki saavutettavuudesta kiinnostuneet

Mitä asioita käymme läpi?

 • Mitä saavutettavuus on ja miksi se on tärkeää?
 • EU:n Saavutettavuusdirektiivi ja siinä olevat vaatimukset.
 • WCAG 2.0 -saavutettavuusohjeistus ja sen käyttö.
 • Yleisimmät vammat ja toimintarajoitteet sekä heidän haasteensa verkossa.
 • Yleisimmät avustavat teknologiat.
 • Konkreettisia ja käytännön ohjeita saavutettavien verkkosivustojen tekemiseen.
 • Kognitiivisen saavutettavuuden periaatteita.
 • Katsaus selkoilmaisun käyttöön.
 • Ohjeita saavutettavuuden arviointiin.

Tutustu myös Selkokeskuksen tilauskoulutuksiin.

Lisätietoja

Timo Övermark
Erityisasiantuntija, verkkopaveluiden saavutettavuus
timo.overmark[at]kvl[dot]fi
09 3480 9310

Tapio Haanperä
Saavutettavuusasiantuntija
tapio.haanpera[at]kvl[dot]fi
050 5588 666

Sami Älli
Saavutettavuussyksikön johtaja
sami.alli[at]kvl[dot]fi
09 3480 9383